హోమ్ / వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పంట ఉత్పత్తి

పంట ఉత్పాదకత నూతనసాంకేతిక పరిజ్ఞానము

ప్లగ్ ట్రేలలో నారు పెంపకం
విత్తన ప్రమాణాలు మరియు ప్లగ్ ట్రేలలో నారు పెంపకం
ఉద్యాన పంటలలో ప్లాస్టిక్ కల్చర్ – ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్
ఉద్యాన పంటలలో ప్లాస్టిక్ కల్చర్ – ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ వినియోగం
చైనా అస్టర్ పూల సాగులో మెళకువలు
ఉద్యానవనాలలో చైనా అస్టర్ పూల సాగు
చైనా అస్టర్ పూల సాగులో మెళకువలు
ఉద్యానవనాలలో చైనా అస్టర్ పూల సాగు
పత్తిలో సమగ్ర సస్కరక్షణ యాజమాన్యం
పత్తిలో సమగ్ర సస్కరక్షణ యాజమాన్యం .
ఎరువులు వాడకంలో మెళుకవలు
ఎరువులు వాడకంలో మెళుకవలు .
యూరియాను అధికంగా వాడడం వలన కలిగే ద్రుష్పలితాలు
యూరియాను అధికంగా వాడడం వలన కలిగే ద్రుష్పలితాలు.
వేసవి ప్రత్తి సాగులో మెలుకువలు
ప్రకాశం జిల్లాలో "ఆత్మ" ధ్వారా అమలవుతున్న కార్యక్రమములు
ప్రకాశం జిల్లాలో "ఆత్మ" ధ్వారా అమలవుతున్న కార్యక్రమములు.
సమగ్ర వ్యవసాయం
సమగ్ర వ్యవసాయం.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు