హోమ్ / వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పంట ఉత్పత్తి

పంట ఉత్పాదకత నూతనసాంకేతిక పరిజ్ఞానము

కందిలో అధిక దిగుబడులకు సూచనలు మరియు అనువైన రకాలు
జొన్న - విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు
జొన్న - విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు.
ప్రస్తుత బి.టి.ప్రత్తిలో చేపట్టవలసిన సమగ్ర సస్యరక్షణ
ప్రస్తుత బి.టి.ప్రత్తిలో చేపట్టవలసిన సమగ్ర సస్యరక్షణ
రబి వేరు శనగ సాగులో రైతులు పాటించాల్సిన మెళకువలు
రబి వేరు శనగ సాగులో రైతులు పాటించాల్సిన మెళకువలు.
శనగ విత్తనోత్పత్తిలో మెళకువలు
శనగ విత్తనోత్పత్తిలో మెళకువలు.
వివిధ మొక్కజొన్న రకాల పంటకోతలో పాటించవలసిన మెళకువలు
వివిధ మొక్కజొన్న రకాల పంటకోతలో పాటించవలసిన మెళకువలు.
రబీ జొన్నలో సస్యరక్షణ
రబీ జొన్నలో సస్యరక్షణ.
ప్రత్తి పంట ఉప్పఉత్పత్తులను పశువుల మేతగా ఎలా వాడుకోవాలి?
ప్రత్తి పంట ఉప్పఉత్పత్తులను పశువుల మేతగా ఎలా వాడుకోవాలి?
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు