హోమ్ / వ్యవసాయం / పథకములు / జాతీయ ఉద్యానవన పథకాలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

జాతీయ ఉద్యానవన పథకాలు

ఈ విభాగంలో జాతీయ ఉద్యానవన పథకాల గురించి వివరించబడింది.

జాతీయ ఉద్యానవనాల బోర్డు
ఈ విభాగంలో జాతీయ ఉద్యానవన పథకాల గురించి వివరించబడింది.
అన్నిపథకాలకు సంబంధించిన సాధారణ మార్గదర్శకాలు
ఈ విభాగంలో అన్నిపథకాలకు సంబంధించిన సాధారణ మార్గదర్శకాలు గురించి వివరించబడింది.
కొన్ని ప్రత్యేక పథకాలకు మాత్రమే వర్తించే మార్గదర్శకాలు
ఈ విభాగంలోకొన్ని ప్రత్యేక పథకాలకు మాత్రమే వర్తించే మార్గదర్శకాలు గురించి వివరించబడింది.
ఆర్థిక సహాయం అంధించే పద్ధతులు
ఈ విభాగంలో ఉద్యానవన ఉత్పత్తులను నిల్వచేయడానికి, కోల్డ్ స్టోరేజీలను ;ఆధునీకరించడానికి, నిల్వ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడానికి, కొత్తవి నిర్మించడానికి ఉద్ధేశించిన ప్రాజెక్టులకు మూలధన పెట్టుబడి పథకం గురించి వివరించబడింది.
ఉద్యానవనాల అభివృద్ధికి తోడ్పడే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క అభివృద్ధి మరియు బదిలీ
ఈ విభాగంలో ఉద్యానవనాల అభివృద్ధికి తోడ్పడే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క అభివృద్ధి మరియు బదిలీ గురించి వివరించబడింది.
ఉద్యానవనాల అభివృద్ధికి అందిస్తున్న సేవలు
ఈ విభాగంలో ఉద్యానవనాల అభివృద్ధికి అందిస్తున్న సేవలు గురించి వివరించబడింది.
ఉత్పత్తి మరియు పంట నూర్పిడి ఉద్యానవనాల అభివృద్ధి
ఈ విభాగంలో ఉత్పత్తి మరియు పంట నూర్పిడి తదుపరి నిర్వహణ ద్వారా నాణిజ్య ఉద్యానవనాల అభివృద్ధి గురించి వివరించబడింది.
పూర్తయిన ప్రాజెక్టులు తనిఖీ/ఉమ్మడి తనిఖీ మార్గ దర్శకాలు
ఈ విభాగంలో పూర్తయిన ప్రాజెక్టులు తనిఖీ/ఉమ్మడి తనిఖీ మార్గ దర్శకాలు గురించి వివరించబడింది.
సబ్సిడి క్లెయిము చేయుటకు మార్గదర్శకాలు
ఈ విభాగంలో సబ్సిడి క్లెయిము చేయుటకు మార్గదర్శకాలు గురించి వివరించబడింది.
సబ్సిడీ పరిమితిని మరియు మార్గదర్శకాలు
ఈ విభాగంలో సబ్సిడీ పరిమితిని ప్రాజెక్టు వారీ నుండి లబ్దిదారుని వారిగా మర్చుకొనుటకు గాను మార్గదర్శకాలు గురించి వివరించబడింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు