హోమ్ / ఇ-పాలన / ఆధార్
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఆధార్

ఈ విభాగంలో ఆధార్ గురించి అవగాహన, ఆధార్ నమోదు, డెమోగ్రాఫిక్ (పేరు, అడ్రస్ మార్పులు) & బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ (సవరణలు) ఆధార్ స్టేటస్ & డౌన్లోడ్, ఆధార్ తో బ్యాంకు అకౌంట్ అనుసందానం మరియు ఇతర ఆధార్ సర్వీసుల వివరాలు పొందుపరచబడినవి.

ఆధార్ గురించి
ఆధార్ గురించిన సమాచారము పొందుపరచబడినది.
ఆధార్ నమోదు (ఎన్రోల్మెంట్)
ఆధార్ నమోదు (ఎన్రోల్మెంట్) మరియు ఆధార్ నమోదు సెంటర్ల సమాచారము పొందుపరచబడినది.
ఆధార్ డేటా అప్ డేట్ (మార్పులు)
ఆధార్ డేటా డెమోగ్రాఫిక్ (పేరు, అడ్రస్) & బయోమెట్రిక్ డేటా అప్ డేట్ (మార్పులు) చేసుకోవడం మరియు దాని అవసరం గురించిన సమాచారం.
ఆధార్ సేవలు
ఆధార్ సేవలైనటువంటి ఆధార్ ధ్రువీకరణ, మొబైల్ & ఇమెయిల్ ఐడి వెరిఫికేషన్ మరియు ఆధార్ బ్యాంకు అకౌంట్ అనుసంధానం వంటి సేవల సమాచారం పొందుపరచబడినది.
వివిధ ర‌కాల పౌర సేవ‌ల‌కు ఆధార్ అనుసంధానం
వివిధ ర‌కాల సేవ‌ల‌ను పౌరులు అందుకోవాలంటే ఆధార్ అనుసంధానం త‌ప్ప‌నిస‌రి చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు వివిధ చోట్ల వ్య‌క్తిగ‌త, చిరునామా గుర్తింపుగా ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంది.
పైకి వెళ్ళుటకు