హోమ్ / ఇ-పాలన / చర్చా వేధిక - ఇ-పాలన
పంచుకోండి

చర్చా వేధిక - ఇ-పాలన

వివిధ సమస్యలపై చర్చ చేయడానికి వికాస్ పీడియా వెబ్‌ పోర్టల్‌ లో ఇ-పోరం అనే శీర్షకను రూపొందించారు. ఇది పూర్తిగా వెబ్‌ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పని చేస్తూ,ఇ-పాలన కు సంబంధించిన వివిధ సమస్యలకు సంబంధించిన చర్చలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ పోర్టల్‌ లో మీకు నచ్చిన భాషలో సమస్యలపై మీ అభిప్రాయాలను అప్‌ లోడ్‌ చేయవచ్చు. వీటిపై మీ అమూల్యమైన సలహాలను అందించవచ్చు.

చర్చలో పాల్గొనేందుకు లేదా ఒక కొత్త చర్చను ప్రారంభించడానికి, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత వేదికను ఎంచుకోండి.
వేదిక పేరు చర్చలు ఇటీవల చర్చ చే
ఆన్లైన్ లావాదేవీలు ఆన్లైన్ లావాదేవీలు విఫలం అయితే ఏమి చేయాలి. 2
Telugu Vikaspedia ద్వారా
November 30. 2016
ఇ గవర్నెన్స్ పోర్టల్ లాభా లు ఇ గవర్నెన్స్ పోర్టల్ లాభా లు 1
Telugu Vikaspedia ద్వారా
May 08. 2016
ప్రభుత్వ ఇ -పాలన సేవలు ఇ -పాలన సేవల వినియోగం పై గల ఉపయోగాలు ఈ వేదిక లో చర్చించండి. 1
Anonymous User ద్వారా
August 14. 2015
మీ సేవ మీ సేవ కేంద్రం పై గల వివిధ చర్చల వేదిక 1
SHAIK PEERU SAHEB ద్వారా
March 10. 2015
ఆన్ లైన్ పౌర సేవలు పౌరులకు ఆన్ లైన్ లో లబిస్తున్న సేవలు మరియు వాటి వలన ఉన్న ఉపయోగాలు ఈ వేదిక లో చర్చించండి. 1
Anonymous User ద్వారా
December 27. 2014
తెలుగు భాష లిపి చరిత్ర తెలుగు భాష, లిపి చరిత్ర సంస్కృతంబులోని చక్కెర పాకంబు, అరవ భాషలోని అమృతరాశి, కన్నడంబులోని కస్తూరి వాసన కలిసిపోయె తేట తెలుగునందు!! 1
vinod kumar ద్వారా
October 01. 2014
ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు ఆంద్ర ప్రదేశ లోని ప్రతి గ్రామంలో ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రజలు ఈ సేవలను వినియే గిన్చుకోవటం ద్వారా పనులు వేగంగా జరగడానికి అవకాశం ఉంది .గ్రామీణ ప్రజానికానికి ఈ సేవలు ఎంతో ముఖ్యం ఆన్లైన్ సేవలతో అభివ్రుది చెండుదామా .మీరే ఆలోచించండి 1
Vikaspedia ద్వారా
May 02. 2014
ప్రజలకు అందుబాటులో న్యాయసేవలు ప్రస్తుతం న్యాయ సేవలు సామాన్యుడికి అందుబాటులోకి వచ్చివున్నవి ఇంట్లో కూర్చుని ఇంటర్నెట్ ద్వారా లాయర్ అవసరం లేకుండా ఎలాంటి కేసు అయినా ఇ-ఫైలింగ్ చేయవచ్చు .ఇంటర్నెట్ గురించి తెలుసుకోండి దేశఅభివ్రుధీ లో భాగస్వాములు కండి ఇదిమంచి అవకాశమే కదా 1
Vikaspedia ద్వారా
May 02. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు