హోమ్ / ఇ-పాలన / చర్చా వేధిక - ఇ-పాలన / ఇ గవర్నెన్స్ పోర్టల్ లాభా లు
పంచుకోండి

ఇ గవర్నెన్స్ పోర్టల్ లాభా లు వేదిక

ఇ గవర్నెన్స్ పోర్టల్ లాభా లు

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
మీరు ఇ గవర్నెన్స్ పోర్టల్ ఉపయోగించి పొందిన కొన్ని లాభాలను మాతో పంచుకొండి వేదిక Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా May 08. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు