హోమ్ / ఇ-పాలన / రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన

ఈ విభాగం కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర స్థాయి లో ఇ-పాలన కార్యక్రమాలు గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.

గ్రామీణుల చెంతకు ఇ–పాలన
ఈ-పరిపాలనలో రాష్ట్రం ముందు వరుసలో ఉంది. ప్రభుత్వ, పౌర సేవలకనుగుణంగా ప్రతి శాఖలో రెండు సర్వీసులను అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్‌
ఈ విభాగం ఆంద్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాలు గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్
ఈ విభాగం జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
పంజాబ్‌
ఈ విభాగం పంజాబ్‌ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
ఢిల్లీ
ఈ విభాగం ఢిల్లీ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్
ఈ విభాగం ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
బీహార్‌
ఈ విభాగం బీహార్‌ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
పశ్చిమ బెంగాల్
ఈ విభాగం పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
జార్ఖండ్‌
ఈ విభాగం జార్ఖండ్‌ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
గుజరాత్
ఈ విభాగం గుజరాత్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు