హోమ్ / ఇ-పాలన / రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన

ఈ విభాగం కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర స్థాయి లో ఇ-పాలన కార్యక్రమాలు గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.

మణిపూర్
ఈ విభాగం మణిపూర్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
మిజోరాం
ఈ విభాగం మిజోరాం రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
హిమాచల్ ప్రదేశ్
ఈ విభాగం హిమాచల్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
మధ్య ప్రదేశ్
ఈ విభాగం మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
తమిళ నాడు
ఈ విభాగం తమిళ నాడు రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
ఛండీఘడ్
ఈ విభాగం ఛండీఘడ్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
ఛత్తీస్ ఘడ్
ఈ విభాగం ఛత్తీస్ ఘడ్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
రాజస్థాన్
ఈ విభాగం రాజస్థాన్ రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
హర్యానా
ఈ విభాగం హర్యానా రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
ఇ-రివల్యూషన్: జాతీయ ఇ-పరిపాలన ప్రణాళిక 2.0 విధానం మరియు కీ భాగాలు
జాతీయ ఇ-పరిపాలన ప్రణాళిక 2.0 విధానం మరియు కీ భాగాలు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు