హోమ్ / ఇ-పాలన / మొబైల్‌ గవర్నెన్స్‌ / క్రొత్తదనం ఏమిటి ?
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

క్రొత్తదనం ఏమిటి ?

ఈ విభాగం మొబైల్ ద్వారా ఆర్ధిక సేవలను అందచేయడానికి పధక రచన, పేద ప్రజలు మొబైల్ ఆర్ధిక సేవలను ఉపయోగించుకోవడానికి సంబంధించినది.

3.00875
మీ సూచనను పోస్ట్ చేయండి

(ఈ పేజీ లో ఉన్న కంటెంట్ పై ఏమైన వ్యాఖ్యలు / సలహాలు ఉంటే, ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి)

Enter the word
పైకి వెళ్ళుటకు