హోమ్ / విద్య / కెరీర్ గైడెన్స్ / ప్రతిభ పరీక్షలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ప్రతిభ పరీక్షలు

పాఠశాల స్థాయి నుండి ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి వరకు

ప్రతిభ పరీక్షలు

(పాఠశాల స్థాయి నుండి ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి వరకు)

S.No.

Name of the Exam

Eligible Student

Syllabus

Website

1.

NTSE (National talent search exam)

6 to 9th class

Science, Maths

National Talent Search Exam

2.

NMMS (National Means-cum-Merit Scholorship test)

8 studying children

Science, Mental Ability, Reasoning

National Means-cum-Merit Scholarship test

3.

NTSE (National Talent Search Exam)

10th class students

Science, Maths, Social, Mental ability

National Talent Search Exam

4.

KYPY (Kishor Vygnanika Proshaah Yogena)

Inter (MPC/BIPC)

Inter syllabus

Kishor Vygnanika Proshaah Yogena

5.

HBBVS (Dr. Homi Baba bala vidyanic spertha)

6 TO 9TH class students

CBSE/ICSE Syllabus

Dr. Homi Baba bala vidyanic spertha

6.

NSO (National Science Olympiad)

1 to 12th class students

CBSE/ICSE Syllabus

National Science Olympiad

7.

NCO (National Cyber Olympiad)

1 to 12th class

CBSE/ICSE Syllabus

National Cyber Olympiad

8.

UCO (Unified Cyber Olympiad)

8 to 12 th class students

Mental ability, Reasoning, Computer skills

Unified Cyber Olympiad

9.

NSTSE (National level Science Talent search Exam)

1 to 12th class students

CBSE/ICSE Syllabus

National level Science Talent search Exam

10.

IMO (International Mathematics Olympiad)

1 to 12th class students

CBSE/ICSE Syllabus

International Mathematics Olympiad

11.

NSEIS (National Standard Exam in Junior Science)

1 to 10th class students

CBSE/ICSE Syllabus

National Standard Exam in Junior Science

12.

RMO (Regional Mathematics Olympiad)

Intermediate

CBSE Syllabus

Regional Mathematics Olympiad

13.

IOEL (International Olympiad of English Language)

1 to 12th class students

CBSE/ICSE Syllabus

International Olympiad of English Language

14.

India Computing Olympiad

8 to 12th class students

CBSE Syllabus

IIndia Computing Olympiad

15.

IOI (International Olympiad in Informatics)

1 to 8th class students

CBSE/ICSE/SCERT Syllabus

International Olympiad in Informatics

16.

NIMO (National Interactive Mathematics Olympiad)

5 to 12th class students

Maths, Science, Mental Ability

National Interactive Mathematics Olympiad

17.

NBTO (National Bio-Technology Olympiad)

5 to 12th class students

CBSE/ICSE/SCERT Syllabus

National Bio-Technology Olympiad

18.

IGO (Indian Geography Olympiad)

2 to 12th class students

CBSE Syllabus

Indian Geography Olympiad

19.

KO (Knowledge Olympiad)

2 to 12th class students

CBSE/ICSE/SCERT Syllabus

Knowledge Olympiad

3.19230769231
మీ సూచనను పోస్ట్ చేయండి

(ఈ పేజీ లో ఉన్న కంటెంట్ పై ఏమైన వ్యాఖ్యలు / సలహాలు ఉంటే, ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి)

Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు