హోమ్ / విద్య / బాలల హక్కులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

బాలల హక్కులు

భారతదేశ స్వాతంత్ర్యనంతర శకంలో నిశ్చతమైన నిబద్ధతతో కూడిన భారతదేశ రాజ్యాంగ విహిత చట్టనిబంధనల ద్వారా బాలల కొరకు అవకాశాలను, కార్యాచరణ విధానాలను మరియు కార్యక్రమాలను రూపొందించింది.

విద్య - నేటి విద్యా విధానం
మన దేశంలో ప్రస్తుతం గల విద్య విధానం ఎలా ఉందో, ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలంటే ఏం చేయాలో అనే దానిపై వికాస్ పీడియా భాగస్వామ్యుల స్పందనలు.
జువెనైల్ జస్టిస్ (శిశు సంక్షేమం మరియు రక్షణ) చట్టం, 2015
జువెనైల్ జస్టిస్ (శిశు సంక్షేమం మరయు రక్షణ) చట్టం, 2015; జనవరి 15, 2016 నుండి అమలులోకి వచ్చింది.
పాఠశాలల్లో శారీరక దండనను నిర్మూలించటం
ఈ విభాగం పాఠశాలలులో కార్పోరల్ పనిష్మెంట్ తొలగించడం సంబంధించిన వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
బాలల రక్షణ కు POCSO ఇ-బాక్స్
లైంగిక నేరాల నుండి బాలల రక్షణకు POCSO ఇ-బాక్స్ గురించిన సమాచారం.
బాలల రక్షణ కొరకు చట్టాలు
బాలల పరిరక్షణ చట్టాలు మరియు బాలల హక్కులు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు