పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

అడిగి తెలుసుకుందాం

పాలు పెరుగుగా మారుటకు కారణము
లాక్టోబాసిల్లస్ మరియు లాక్టిక్ ఆమ్లం చర్య
పిడుగు పడుటకు వైజ్ఞానిక కారణము.
పిడుగుపడుటకు ప్రధాన కారణము విద్యుత్ ప్రవాహము మరియు విద్యుద్ఘాతం.
డిటర్జెంట్స్
డిటర్జంట్స్ మురికిని శుభ్రం చేయు విధానము
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు ఎల్లప్పుడూ సూర్యుడి వైపు తిరుగుటకు కారణము
ఫోటోట్రోఫిజమ్ కాంతి ప్రేరణ
సముద్రం తీరం బావుల్లో శుభ్రమైన తాగునీరు
నీటి సాంద్రత
మెట్లు ఏటవాలుగా నిర్మిచుటకు కారణం ?
వైజ్ఞానిక సిద్ధాంతము
సైన్సు మానవ కళ్యాణానికా ? వినాశనాలికా ?
క్రాంతి - సంక్రాంతి
ప్రకృతిలో వస్తువులు గుండ్రంగా వుండటానికి ఇష్టపడతాయి.
కనిపించేదంతా విశ్వం. ఖగోళంలో వుండే వస్తువులు సాధారణంగా బంతిలాగ గుండ్రటి ఆకారాన్ని కల్గివుంటాయి. మనం జీవించే ఈ భూమి గూడా గోళాకారంగా వుంటుంది.
క్లోనింగ్ ద్వారా స్పాటి జననం
కృత్రిమ గర్భదారణ ద్వారా స్పాటి జింకపిల్ల జననం
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు