హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం / 2011 సంవత్సరంలో కనుగొన్న సైన్స్ సంగతులు
పంచుకోండి

విషయ రచన భాగస్వామి వివరాలుThis Page is Created by   P.Akhila Yadav

సవరించిన వారు సవరణల సంఖ్యా మొదటిగా మార్పు చేసిన వారు చివరిగా మార్పు చేసిన వారు
P.Akhila Yadav 2 Feb 01, 2018 10:13 AM Feb 01, 2018 10:17 AM
Krishna prasad 1 Feb 15, 2019 01:09 PM Feb 15, 2019 01:09 PM
Jagadish Babu 1 Feb 02, 2018 05:33 PM Feb 02, 2018 05:33 PM
2.98333333333
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు