హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం / 'సరస్వతి' గెలాక్సీని కనుగొన్న భారత శాస్త్రవేత్తలు
పంచుకోండి

విషయ రచన భాగస్వామి వివరాలుThis Page is Created by  P.Akhila Yadav

సవరించిన వారు సవరణల సంఖ్యా మొదటిగా మార్పు చేసిన వారు చివరిగా మార్పు చేసిన వారు
Krishna prasad 1 Feb 15, 2019 12:34 PM Feb 15, 2019 12:34 PM
P.Akhila Yadav 1 Nov 02, 2017 12:44 PM Nov 02, 2017 12:44 PM
2.99253731343
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు