పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

అడిగి తెలుసుకుందాం

జంతువులకు పోటీ పెడితే
జిరాఫీ,యాంట్ ఈటర్,ముళ్ళపంది,తాబేళ్లు,హేప్పీ ఈగిల్ మరియు మొదలగు జంతువుల ప్రత్యకత
హోమీ జహంగీర్ బాబా
భారత దేశపు అణుశక్తి పితామహుడు హోమీ జహంగీర్ బాబా గారి గురించి
ఓజోన్ పొరను కాపాడుకుందాం !
ఓజోన్ పొర విశేషాలు
గమ్మత్తు గణితం
మెదడుకు పదను పెట్టె గణితం.
చంద్రునిపై మన మట్టి
చంద్రునిపై భూమియొక్క మట్టిఆనవాళ్లు
చింపాజీలు మాట్లాడగలవా ?
చింపాంజీలు మాట్లాడలేవు కాని శబ్దాలు చేస్తూ తమభావాలను తెలుపుతాయి
ఐన్ స్టీన్ ప్రసిద్ద సమీకరణ E=mc2
ఐన్ స్టీన్ ప్రసిద్ద సమీకరణ
టీ యొక్క ఔషధగుణం
టి తాగడం వల్ల శరీరం ఉత్సాహం
భాస్వరాన్ని ఇలా కనుగొన్నారు
కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఆక్సిజన్ ల సమ్మేళనం భాస్వరం.
పాముల గురించి తెలుసుకుందాం....
పాము విష సర్పమా కాదా తెలుసుకునేందుకు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు