పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

అడిగి తెలుసుకుందాం

కొయ్య ఫిల్టర్లతో నీటిశుద్ధి
లెడ్, కాపర్ వంటి లోహాలను కొయ్యతో చేసిన ఫిల్టర్లతో తొలగించవచ్చు.
మంచి నీళ్ళు తస్మాత్ జాగ్రత్త
అన్ని నీళ్ళు మంచి నీళ్ళు కావు. అన్ని మంచి నీళ్ళు రక్షిత మంచి నీళ్ళు కావు. మనం కేవలం రక్షిత మంచి నీళ్ళనే త్రాగాలి.
పర్యావరణ కాలుష్యం
పర్యావరణ కాలుష్యం గురించి తెలుసుకుందాం.
వానల్లు కురిపించే వయ్యారి మొక్క
వానల్లు కురిపించడానికి మొక్క పై ప్రయోగం చేస్తున్న పిల్లలు.
పగ పట్టిన పాము
రెడ్డప్ప పై పగ పటిన పాము.
అడవులు
అడవులు ప్రకృతి వనరులలో ఓ ప్రధాన వనరు కావడానికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి.
అలోసమూహ వినాశనం దగ్గర్లోనే ఉందా?
భూమి చరిత్రలో అలో సమూహవినాశనం (mass extinction) దగ్గర్లోనే ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గుండె కాయ
గుండె గురించి అడిగి తెలుసుకున్న పిల్లలు.
ఆరేళ్ళపాటు ప్రపంచ యాత్రకు బయలు దేరిన ఎనర్జీ అబ్దర్వర్
ఆరేళ్ళ పాటు ప్రపంచయాత్ర చేసేందుకు ఈ ఎనర్జీ అబ్దర్వర్ జూలై 15న పారిస్లోని పీన్ నది నుంచి బయలుదేరింది.
భూమిని ప్లాస్టిక్ గోళంగా మార్చేస్తున్నాం
విపరీత పరిణామాల కారణంగా భూమి ప్లాస్టిక్ గోళంగా మారిపోతోందని అమెరికాలోని జార్జియా యూనివర్సిటీ ఓ అధ్యయనంలో తేల్చింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు