హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

బాలల ప్రపంచం

ఈ విభాగం బాలలకు సంబందించిన ప్రాధమిక విద్య అంశాల పై విద్య విజ్ఞానం, బాలికల జీవన నైపుణ్యాలు, బాలల సైన్స్ విభాగం, మల్టీ మీడియా ద్వారా అక్షరాస్యత వివిధ సమాచారం కలిగిఉన్నది.

మన పర్యావరణ పరిరక్షకులు
విధానపరమైన నిర్ణయాలు లేదా అభివృద్ధిపథంపై పర్యావరణ వేత్తల కృషి పర్యావరణ ఉద్యమ ప్రభావాన్నితెలుసుకుందాము..
గాలిలోని రేణురూప కలుషితాలను అంచనావేద్దాం
గాలిలోకి రేణురూప కలుషితాలు (ఏరోసాల్స్) ఎక్కువగా ఎక్కడ నుండి చేరుతాయో తెలుసుకుందాం.
మొక్కలు కీటకాల మధ్య ప్రతిచర్యలు – పరాగ సంపర్కం
పరాగసంపర్కం ద్వారా మొక్కలు, కీటకాల మధ్యగల సంబంధాన్ని అర్థంచేసుకుందాం.
మూడు ‘అర్’ ల పరిశీలన
వివిధ రకాల వనరులు మరియు పదార్థాలకు ఉండే విలువలను గౌరవించడం.మూడు “ఆర్లుగా పిలువబడే వినియోగం తగ్గించడం (Reduce), తిరిగి వాడడం (Reuse) రూపం మార్చి వాడడం (పునఃచక్రీయం) (Recycle) వల్ల కలిగే లాభాలను అర్థంచేసుకుందాం.
జంతు ప్రదర్శనశాలలు అవసరమా?
జంతువులను సంరక్షించాల్సిన అవసరాన్ని మన బాధ్యతను తెలుసుకుందాం.
జాతీయ జెండా వందనం - నియమాలు
భారత జాతీయ జెండా దేశానికి గర్వకారణం. భారతీయులు అందరూ గౌరవించే పతాకం. ఆ నిబద్థతను శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహించటం ప్రత్యేక బాధ్యత.
కిరణజన్య సంయోజక క్రియ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు.
కిరణజన్య సంయోజక క్రియ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు. ఇక్కడ తెలుసుకోగలము.
డైనోసారు
డైనోసారు
భూమి మీద జీవం ఎలా పుట్చంది
భూమి మీద జీవం ఎలా పుట్చంది
మన మానవ మూలాలు
మన మానవ మూలాలు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు