హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

బాలల ప్రపంచం

ఈ విభాగం బాలలకు సంబందించిన ప్రాధమిక విద్య అంశాల పై విద్య విజ్ఞానం, బాలికల జీవన నైపుణ్యాలు, బాలల సైన్స్ విభాగం, మల్టీ మీడియా ద్వారా అక్షరాస్యత వివిధ సమాచారం కలిగిఉన్నది.

10 వ తరగతి ఫిజిక్స్
10 వ తరగతి ఫిజిక్స్
10 వ తరగతి ఫిజిక్స్ జీవశాస్త్రం
10 వ తరగతి ఫిజిక్స్ జీవశాస్త్రం
బాలల సైన్స్ విభాగం
“ఆటలెందుకు?”
“ఆటలెందుకు?”
కథలెందుకు?
కథలెందుకు?
డ్రామాలెందుకు?
డ్రామాలెందుకు?
క్రాఫ్టు ఎందుకు?
క్రాఫ్టు ఎందుకు?
పాటలెందుకు?
పాటలెందుకు?
మహామహోపాధ్యాయ కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి
మహామహోపాధ్యాయ కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి గురించి తెలుసుకోవడం.
జాతీయ పాఠశాల స్ధాయి యెగాసన పోటీల నిభందనలు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు