హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / కెరీర్ గైడెన్స్
పంచుకోండి

కెరీర్ గైడెన్స్ వేదిక

వివిధ తరగతుల తర్వాత అందుబాటులో ఉండే కోర్సులపై గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు కెరీర్ గైడెన్స్ ఉపాధి ప్రగతికి మార్గదర్శకత్వం.

ఈ వేదికలో 6చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ఆన్లైన్ కోర్సులు ఒక ప్రయోజనాలు? Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా November 30. 2016
కేంద్ర ప్రభుత్వం.. సంబంధిత సబ్జెక్టుల్లో పీహెచ్‌డీ కోర్సులు చేయాలనుకునే యువతకు భారీగా స్కాలర్‌షిప్స్/ ఫెలోషిప్స్ అందిస్తోంది. ఈ స్కాలర్షిప్లను విద్యార్థులు సరైన విధంగా ఉపయోగిన్నారా? Telugu Vikaspedia ద్వారా 1 Ragichedu Praveen Kumar ద్వారా August 30. 2016
భారత దేశ అభివ్రుధిలో పరిశోధన పాత్ర ANCHURI GOPAL ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు ANCHURI GOPAL ద్వారా October 21. 2015
సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానము బహరత దేశ అభ్వృద్ధి ANCHURI GOPAL ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు ANCHURI GOPAL ద్వారా October 21. 2015
భారతీయ వ్యవసాయ అభివ్రుది లో సమాచార సాంకేతిక పాత్ర ANCHURI GOPAL ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు ANCHURI GOPAL ద్వారా October 21. 2015
భారత దేశం మరియు విదేశాలలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేయాలనుకునేవారికి అందించే ఋణాలను తెలుపగలరు Krishnpriya ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Krishnpriya ద్వారా September 29. 2015
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు