పంచుకోండి

విదేశీ విద్య వేదిక

విదేశాల్లోని ప్రతిష్టాత్మక విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నత విద్యనభ్యసించాలనే ఆకాంక్ష విద్యార్థులందరికీ ఉంటుంది. కానీ, ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలించకపోతే అది వాస్తవరూపం దాల్చదు.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
విదేశీ విద్య కై ప్రభుత్వం ఇస్తున్న రాయితీలు మరియు పథకాలు తెలియచేయగలరు? vinod kumar ద్వారా 2 Anonymous User ద్వారా November 30. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు