హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / విద్య - ఆవశ్యక మార్పులు
పంచుకోండి

విద్య - ఆవశ్యక మార్పులు వేదిక

ఈ రోజుల్లో విద్య పసిపిల్లలపై భారమౌతుంది. ప్రాథమిక విద్యలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తే ఎలాంటి సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి అనేదానిపై ఈ చర్చ అంశంలో చర్చిద్దాం.

ఈ వేదికలో 2చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
నిరక్షరాస్యత పెంచడం రాజశేఖర్ రాహుల్ బెడుదూరి ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు రాజశేఖర్ రాహుల్ బెడుదూరి ద్వారా June 24. 2017
విద్య - సమస్య పరిష్కారాలు Vikaspedia ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా November 14. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు