హోమ్ / విద్య / పధకాలు మరియు స్కీములు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పధకాలు మరియు స్కీములు

దేశ ప్రజలందరూ సమర్గమైన విద్యను పొందుటకు భారతదేశ ప్రభుత్వము అందరికి ఆమోదయోగ్యమైన విధానాలు, పధకాలను రూపొందించింది. వాటిని గూర్చి ఈ పోర్టల్ నందు తేలుసుకోనవచును.

బాలికా విద్య
అందరికీ విద్య అందించాలనేది భారత ప్రభుత్వ దృఢ సంకల్పం. ఐతే మొత్తం ఆసియాలోకే అతి తక్కువ మహిళా అక్షరాస్యత భారత దేశంలోనే ఉంది. 1991లో 33 కోట్ల 7 ఏళ్ల వయస్సుపైబడినమహిళా జనాభాలో దాదాపు 40శాతంకన్నా తక్కువమంది అక్షరాస్యులు. అంటే, నేటికి ఇండియాలో కనీసం 20 కోట్ల స్త్రీలు నిరక్షరాస్యులన్నమాట.
ఇతరములు
విద్యకి సంబందించిన ఇతర పథకాలు మరియు స్కీముల గురించి ఇందులో ఉన్నాయి.
జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణా కమీషను
న్యాయ బద్దంగా బాలల హక్కుల పరిరక్షణకు సూచించిన ప్రమాణాలను పరీక్షించి రక్షణ షరతులను కల్పిస్తూ పటిష్టంగా అమలు పరచడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రక్షణ షరతు పని విధమును నివేదిక రూపంలో ప్రదర్శించాలి.
విద్యను హక్కుగా పొందే చట్టం
ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల ప్రతి బాలబాలికలకు ఉచిత విద్య మరియు నిర్భంధిత విద్యను హక్కుగా కల్పించబడింది. ఇది 86 వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఆర్టికల్ 21 ఎ కి అనుబంధంగా కల్పించబడింది.
వైకల్యం, బుద్ధిమాంధ్యం గల బాలబాలికలు
భౌతికంగా... అంటే కుంటి, గుడ్డి, చెవిటి వంటి అవిటి వారి పట్ల, మానసికంగా దెబ్బతిన్న వారి పట్ల సమాజ దృక్పథం మారుతూ ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ వున్నాయి.
తెలంగాణా మైనారిటీస్ రెసిడెంషియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇంస్టిట్యూషన్స్ సొసైటీ (టి. ఎం.ఆర్ ఇ.ఐ.ఎస్)
తెలంగాణా మైనారిటీస్ రెసిడెంషియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇంస్టిట్యూషన్స్ సొసైటీ (టి. ఎం.ఆర్ ఇ.ఐ.ఎస్)
యువ పరిశోధన ప్రోత్సాహ యోజన (KVPY)
పరిశోధక యోగ్యత కలిగిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను గుర్తించటం మరియు ప్రోత్సహించటం.
జాతీయ బాల కార్మిక ప్రాజెక్ట్ పథకం
ఈ విభాగంలో జాతీయ బాల కార్మిక ప్రాజెక్ట్ పథకం గురించి వివరించబడినది
నేషనల్ మీన్స్ కం మెరిట్ స్కాలర్‌షిప్
ఆర్దికంగా వెనుకబడి, ప్రతిభ కనబరచిన 8మరియు 9వ తరగతుల విద్యార్ధులకు స్కాలర్షిప్స్
నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ పథకం
ఈ విషయం నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ పథకం గురించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు