హోమ్ / ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ

వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ

నిరాదరణ, హింస మరియు ఆత్మ రక్షణ
స్త్రీలు హింసకు గురవుతున్నారు.
సంరక్షకులకు సహకారం
ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవటం మానవ స్వభావం.
ఉపయోగిస్తున్న లేదా మీరు ఉపయోగించవలసిన మందుల గురించిన సమాచారం
మీరు ఉపయోగిస్తున్న లేదా మీరు ఉపయోగించవలసిన మందుల గురించిన సమాచారం, ఒక ఆరోగ్య కార్యకర్తను లేదా మందుల దుకాణం వారిని అడిగి తెలసుకోవచ్చు.
మీ పరికరాలు మరియు సహాయక సాధనాల గురించి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు
పరికరాలు మరియు సహాయక సాధనాలు యొక్క జాగ్రత్తలు.
కుటుంబ నియంత్రణ
మీరు కావాలనుకున్నపుడు, మీరు కోరుకున్నంత మంది పిల్లల్ని మాత్రమే కనటాన్ని కుటుంబ నియంత్రణ అంటారు.
లైంగికత్వం
సెక్సు జీవితంలో ఒక సహజమైన భాగం. చాలామంది స్త్రీలకు అది ఆనందానుభూతికి, తమ భర్తపట్ల వున్న అనురాగాన్నీ లైంగిక కోరికను వెల్లడించటానికీ, లేక తాము కోరుకొనే పిల్లల్ని గర్భంలో మోయటానికీ ఒక సాధనం
లైంగిక ఆరోగ్యం
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు