హోమ్ / ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ

వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ

వైకల్యం సామాజిక స్పృహ
అంగ వైకల్యం గల స్త్రీలపై సమాజంలో ఉన్న చెడు అభిప్రాయాన్ని తొలగించి మార్పు కోసం కృషి చేయాలి.
వైకల్యానికి చేయూత – స్నేహపూర్వక ఆరోగ్య సంరక్షణ
వైకల్యానికి చేయూతనిచ్చి మార్పు కోసం కృషి చేయాలి.
మానసిక ఆరోగ్యం
వివిధ రకాల మానసిక సమస్యలు, వాటిని ఎదుర్కొనే మార్గాలు తెలుసుకుందాం.
గర్భము
గర్భము వున్నపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రతలు.
ప్రసవపు నొప్పులు
స్త్రీ బిడ్డను ప్రసవించేటపుడు కలిగే నోపులు
మీ పసిబిడ్డల సంరక్షణ
పసిబిడ్డ సంరక్షణ వివరములు.
అంగవైకల్యంతో వృదార్ధాప్యంలోనికి
మీరు వయసులో వున్నపుడు మీకు లేనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు, అంగవైకల్యాలు మీ వృద్దాప్యంలో మీకు కలగవచ్చు
మీ శరీరాన్ని గురించి తెలుసుకోవటం
మీ శరీరం పని చేసే విధానాన్ని తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యం.
మీ శరీరాన్ని గురించి జాగ్రత్త
మీ నిత్య జీవితంలో ప్రతి విషయంలోను మరింత జాగ్రత్తగా వుంటూ మీ ఆరోగ్యాన్ని గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించ వలసి వుంటుంది.
ఆరోగ్య పరీక్షలు
అంగవైకల్యంతో వున్న స్త్రీలకు ఆరోగ్య పరీక్షలు అవసరం
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు