హోమ్ / ఆరోగ్యం / వ్యాధులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యాధులు

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, ఆరోగ్యవంతమైన మనిషిని మించి అదృష్టవంతులు మరొకరు లేరు అనేది చెప్పడంలో ఈమాత్రం సందేహం లేదు. మనషి తన సాధారణ జీవన విధానం లో తన ఆరోగ్యమును గూర్చి అలక్ష్యం చేయుచున్నాడు. అసలు మనిషి ఎటువంటి వ్యధులకి గురవుతాడో వాటికి తీసుకోనవలిసిన తగు జాగ్రత్తలు వాటి వివరములు ఈ పోర్టల్ నందు లభించును

గుండెపోటు కలిగినపుడు బహిర్గతం అయ్యే లక్షణాలు
సాధారణంగా గుండెపోటు కలుగుటకు ముందుగా కొన్ని రకాల లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతాయి. బహిర్గతం అయ్యే లక్షణాలు గుండె సంబందించినవే కాకుండా శరీర భాగాలలో ఎక్కడైనా కలుగవచ్చు. వీటిని తెలుసుకోవటం వలన గుండెపోటు రావటానికి ముందుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.
దోమకాటుతో వచ్చే వ్యాధులు
ఈ విబాగంలో దోమకాటుతో వచ్చే వ్యాధులు రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరగింది.
వైరస్
వైరస్‌ల వల్ల వచ్చే వివిధ రకాల వ్యాధులు గురించి సమాచారం ఇచ్చట మీరు పొందగలరు.
మూత్రపిండాల రక్షణ
మూత్రపిండాల రక్షణ
డెంగూ జ్వరం
డెంగూ జ్వరం
సూక్ష్మ క్రిములు
సూక్ష్మ క్రిములను గూర్చిన పూర్తి వివరాలు మనము ఈ పేజిలో చూడగలము.
స్వైన్ ఫ్లూ కనుక అయితే భయం వద్దు
స్వైన్ ఫ్లూ కనుక అయితే భయం వద్దు
రక్త పోటు తగ్గించుకోండి
రక్త పోటు తగ్గించుకోండి
మొటిమలు వదలకుండా ఉన్నాయా
మొటిమలు వదలకుండా ఉన్నాయా
బరువు తగ్గినా అనుమానించాలి
బరువు తగ్గినా అనుమానించాలి
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు