హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం
పంచుకోండి

ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం వేదిక

సార్వత్రిక ఆరోగ్య సంరక్షణలో మూడు అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తారు. అవి.. దేశంలోని ప్రజలందరికీ ఉచిత వైద్య సేవలు అందాలి.

ఈ వేదికలో 2చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ఆరోగ్య భీమా ప్రయోజనాలు ఏమిటి? Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా November 30. 2016
ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం అంటే ఏమిటి? దాని పై తగు సమాచారం తెలపగలరు. vinod kumar ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు vinod kumar ద్వారా December 26. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు