హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / చలికాలంలో వచ్చే సహజమైన జబ్బులు
పంచుకోండి

చలికాలంలో వచ్చే సహజమైన జబ్బులు వేదిక

చలి కాలంలో సహజంగా కీళ్ళ నొప్పులు శ్వాసకోస వ్యాధులు ఉబ్బసం, జలుబు, దగ్గు మొదలగున్నవి వచ్చే అవకాసం ఉంది. చలికాలంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అవి చలి గాలిలో తిరగరాదు, స్వేటర్స్, కంబళ్ళు వాడాలి, చల్లటి పదార్దాలు తినరాదు. త్రాగు నీరు కాచి చల్లార్చి త్రాగాలి.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
చలికాలంలో వచ్చే జబ్బులు, అవి రాకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు. vinod kumar ద్వారా 2 Anonymous User ద్వారా January 10. 2015
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు