హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / నిరు తాగి వాకింగ్ చేయోచ్చ / భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?
పంచుకోండి

భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?

భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?

పోస్ట్ చేయబడింది Krishnpriya తేదీ January 18. 2016

భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?

Re: భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ May 27. 2016
ఒక సారి తాగడం మంచిదే... కాని తినే మద్యలో కాకుండా తినడానికి ఒక అర్ధ గంట ముందు గ్లాస్ వాటర్ తాగడం చాల మంచిది...

Re: భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ June 03. 2016
అవసరమైతే నీరు త్రాగడానికి ఉండాలి

Re: భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ July 22. 2016
tagakudadu
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు