పంచుకోండి

వాకింగ్ చేయవచ్చునా?

Re: వాకింగ్ చేయవచ్చునా?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ September 23. 2014
ప్రొద్దున్నే ముఖము కడుగుకున్న తరువాత, 1 లీటరు మంచి నీరు త్రాగిదలిచితే, తాగిన 5 లేదా 10 నిమిషాలు ఆగాక, అప్పుడు వాకింగ్ చేయవచ్చును. జాగింగ్ చేయరాదు.

వాకింగ్ చేయవచ్చునా?

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous తేదీ September 23. 2014
ఉదయం 5గంటలకు లీటరు మంచి నీరు త్రాగి వాకింగ్ చేయవచ్చునా?
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు