పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఆహార సమూహాలు-పరిచయం

మన ఆహారములోని పదార్ధాలన్నీ ఎన్నోరకాల పోషకాలను కలిగిఉంటాయి. పేర్కొన్న విధంగా మనం భుజించే ఆహారపదార్ధాలను సమూహాలుగా విభజింపవచ్చు.

తృణధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు
ఈ విభాగంలో తృణధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు వివరాల గురించి వివరించబడింది.
మసాలా మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలు
ఈ విభాగంలో సుగంధ ద్రవ్యాలు వివరాల గురించి వివరించబడింది.
క్రొవ్వు మరియు నూనెలు
ఈ విభాగంలో క్రొవ్వు మరియు నూనెలు పోషణ వివరాల గురించి వివరించబడింది.
మాంసాహారాలు
ఈ విభాగంలో మాంసాహారాల పోషకాహార వాస్తవాల గురించి వివరించబడింది.
పండ్లు
ఈ విభాగంలో పండ్ల పోషకాహార వాస్తవాల గురించి వివరించబడింది
పాలు
ఈ విభాగంలో పాల పోషకాల వాస్తవాల గురించి వివరించబడింది
పప్పులు మరియూ నూనె విత్తనాలు
ఈ విభాగంలో పప్పులు మరియూ నూనె విత్తనాలు పోషకాహార వాస్తవాల గురించి వివరించబడింది.
అపరాలు
ఈ విభాగంలో అపరాల పోషకాహార వాస్తవాల గురించి వివరించబడింది.
ఉప్పు
ఈ విభాగంలో ఉప్పు గురించి వివరించబడింది.
పంచదార మరియూ బెల్లం
ఈ విభాగంలో పంచదార మరియూ బెల్లం గురించి వివరించబడింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు