హోమ్ / ఆరోగ్యం / సంపూర్ణ ఆహారం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

సంపూర్ణ ఆహారం

సంపూర్ణ ఆహారం లభించాలంటే మనం తీసుకొనే దినసరి ఆహార ఎంపికలో బ్రెడ్ మరియు పప్పు ధాన్య ఉత్పత్తులు, పండ్లు, కూరగాయలు, పాల పదార్థాలు, మాంసం, చేప మరియు ప్రోటీన్‌లతో కూడిన ఇతర పదార్థాలు తీసుకొవాలి. ధాన్యాలు, పండ్లు, పప్పు ధాన్యాలు మరియు కూరగాయలను అధికంగా తీసుకోండి.

మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి పోషకాహారం ప్రాముఖ్యత:
మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి పోషకాహారం ప్రాముఖ్యత:
సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సూచనలు:
సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సూచనలు:
ఆకుకూరలు - వినియెగం
ఆకుకూరలు - వినియెగం.
ఆహారంలో భాగాలు
ఆహారంలో భాగాలు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు