హోమ్ / ఆరోగ్యం / పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రత
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రత

మనిషి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితానికి పారిశధ్యత మరియు పరిశుభ్రత ఎంతగానో దోహదపడతాయి. మరి అలాంటి వాటి గూర్చి మనం తెలిసి తెలియక చేసే తప్పులు వాటిని ఏ విధంగా సరిదిద్దుకోవడం, ఆ పరిణామాల వలన కలుగు ఫలితాలు ఇచ్చట తెలుసుకొనవచ్చును.

వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత
మనం తినే భోజనం, శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకునే తీరు, వ్యాయామం, సురక్షితమైన లైంగిక సంబంధము శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఎంతో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి. మన గ్రామాలలో వచ్చే వ్యాధుల్లో శరీర పరిశుభ్రత లోపించడం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి.
పరిసరాల పారిశుధ్యం
మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను మన అలవాట్లతో, ప్రవర్తనతో మలినం చేస్తున్నాము. తినే అన్నాన్ని, త్రాగే నీటిని, పీల్చేగాలిని చేతులారా మనమే కలుషితం చేసి, మన ఆరోగ్యాన్ని హానికరం చేసుకొంటున్నాము.
మనం టీకాలు ఎందుకు వేయించుకోవాలి?
ఏ ఏ వ్యాధులకు టీకాలు వేస్తారో కనుగొందాం.మరియు టీకాలు వేయించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు తెలియచేద్దాం.
దోమల బెడద
దోమలవల్ల వచ్చే వ్యాధులు వ్యాపించకుండా తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం.
వాన నీటిని దాచుకుందాం
నీటి ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకుందాం.మరియు వర్షపు నీటిని కాపాడుకునే విధానాలపై అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలలో పాల్గొందాం.
మన పరిసరాలలో మార్పులు వాటి ప్రభావాలు
మార్పు అతి సహజమైనది. ప్రతి అంశంలోనూ కాలంతోపాటు మార్పును గమనించవచ్చు.నిత్యం మన పరిసరాల్లో ఎన్నో మార్పులు చోటుచేసుకుంటుంటాయి.
చుట్టూ నీరు అయినా దాహం
మానవ జీవనానికి ఋతుపవనాలకు గల సంబంధాన్ని అవగాహన చేసుకుందాం.
ఇంట్లో తయారయ్యే చెత్త
జీవవిచ్చిత్తి అయ్యే పదార్థాలు, విచ్చిత్తి కాని పదార్థాల మధ్య తేడాలు గుర్తిద్దాం. 2. గృహసంబంధ వ్యర్థాలను సరైన రీతిలో (విచ్చిత్తి చేయగల లేదా చేయలేని పదార్థాలను) వేరుచేయాల్సిన అవసరాన్ని అర్ధంచేసుకుందాం.
చెత్తను సేకరించే వారి దుస్థితి
చెత్త సేకరించే వారి ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహనను కలిగింయుండడం.
మన పరిసరాలలోని నీటి వనరులు
ఆదిమకాలంలో మానవ నివాసాలన్నీనీటి వనరుల సమీపంలో ఉండేవి. వాటిలో సరస్సులు, కొలనులు, నదులు, వాగులు మొదలైనవి ముఖ్యమైనవి.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు