హోమ్ / ఆరోగ్యం / పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రత
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రత

మనిషి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితానికి పారిశధ్యత మరియు పరిశుభ్రత ఎంతగానో దోహదపడతాయి. మరి అలాంటి వాటి గూర్చి మనం తెలిసి తెలియక చేసే తప్పులు వాటిని ఏ విధంగా సరిదిద్దుకోవడం, ఆ పరిణామాల వలన కలుగు ఫలితాలు ఇచ్చట తెలుసుకొనవచ్చును.

సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలపై అవగాహన
సాధారణంగా కొన్ని రకాల వ్యాధులు వివిధ బుతువులు, కాలాల్లో వసుంటాయి. వాటికి సంబంధించిన కారణాలు, లక్షణాలు తెలుసుకుంటే ఆ వ్యాధులను నివారించడమే కాకుండా వాటి వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చు.
ఇంటి వాతావరణం ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకుందాం.
వంటచెరకు, బొగ్గు మొదలైన ఇంధనాలను చాలా ఇండ్లలో వంటకోసం వినియోగిస్తున్నారు. వంటచేసే ప్రదేశం, గది ఇరుకుగా ఉండటం లేక గాలి బయటకు వెళ్ళే అవకాశం లేకపోవటం వల్ల పొగ ఒక చోటే ఉండిపోతుంది. ఇది కంటికి, ఊపిరితిత్తులకు ఎంతో ప్రమాదకరం.
ఫ్లోరోసిస్
ఫ్లోరోసిస్ సమాజం మీద కలిగించే ప్రభావాన్ని తెలుసుకోడం.
ప్రకృతిని పవిత్రంగా చూద్దాం.
ప్రకృతిని,పవిత్ర ప్రదేశాలను పవిత్రంగా చూడడం మన బాధ్యత అని తెలుసుకుందాం.
వండిన ఆహార పదార్ధాల వృధాను తగ్గిద్దాం.
సాధారణంగా వునం ఎన్నో రకాల ఆహారపదార్దాలను వినియోగిసుంటాం. వినియోగించుకోగా మిగిలిన ఆహార పదార్ధాలను వ్యర్థం చేయటం లేదా పారవేయటంలాంటివి చేస్తుంటాం.
నిర్లక్ష్యంతోనే నీరు వృధా అవుతుంది.
1. మనం నిర్లక్ష్యంగా నీటిని వృథా చేస్తున్న రోజువారీ కార్యకలాపాలను గుర్తిద్దాం. 2. నీటిని తెలివితో, బాధ్యతతో వినియోగించడం పట్ల అవగాహన పొందుదాం.
చేతుల పరిశుభ్రత
చేతుల పరిశుభ్రత
నీటి పారిశుధ్యం
నీటి పారిశుధ్యం
నీటి కాలుష్యం వలన వచ్చే వ్యాధులు
నీటి కాలుష్యం వలన వచ్చే వ్యాధులు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు