హోమ్ / వార్తలు / ఏపీలో ఇంటర్‌ ఫలితాలు విడుదల
పంచుకోండి

ఏపీలో ఇంటర్‌ ఫలితాలు విడుదల

ఏపీలో ఇంటర్‌ ఫలితాలు విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాలను మంగళవారం ఉదయం రాష్ట్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు విడుదల చేశారు

పైకి వెళ్ళుటకు