హోమ్ / వార్తలు / నేడు జేఈఈ మెయిన్ ర్యాంకులు
పంచుకోండి

నేడు జేఈఈ మెయిన్ ర్యాంకులు

నేడు జేఈఈ మెయిన్ ర్యాంకులు

జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు జాయింట్‌ సీట్‌ అల్లొకేషన అథారిటీ(జోసా) ఈ రోజు ర్యాంకులను ప్రకటించనుంది.  www.josaa.nic.in వెబ్‌సైట్లో ర్యాంకులు అందుబాటులో ఉంటాయి.

పైకి వెళ్ళుటకు