హోమ్ / వార్తలు / ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఏడాదిపాటు నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష వాయిదా
పంచుకోండి

ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఏడాదిపాటు నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష వాయిదా

ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఏడాదిపాటు నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష వాయిదా

 

శుక్రవారం కేంద్ర కేబినెట్ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఏడాదిపాటు నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష వాయిదా చేసింది .దీనివల్ల విద్యార్థులు పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి అవసరమైన సమయం పొందుతారు.

 

పైకి వెళ్ళుటకు