హోమ్ / వార్తలు / సెంట్రల్ అగ్రికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1992 లో సవరణ ఆమోదించిన కేబినెట్
పంచుకోండి

సెంట్రల్ అగ్రికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1992 లో సవరణ ఆమోదించిన కేబినెట్

సెంట్రల్ అగ్రికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1992 లో సవరణ ఆమోదించిన కేబినెట్

సెంట్రల్ అగ్రికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం 1992 లో సవరణ  ఆమోదించిన కేబినెట్. ఈ  సవరణ ద్వారా  నాగాలాండ్ రాష్ట్రము ని  సెంట్రల్ అగ్రికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయం చట్టం పరిధిలో కి తీసుకువచ్చారు

 

 

పైకి వెళ్ళుటకు