హోమ్ / శక్తి వనరులు / ఉత్తమ ఆచరణ పద్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఉత్తమ ఆచరణ పద్ధతులు

సంఘాల శక్తి మరియు నీటి అవసరాలలో ప్రయోగాలు మరియు అనుభవాలను ఆమె వివరణాత్మకంగా ఉంటాయి.

విద్యుత్ భద్రతా సంభతమైన సూచనలు
విద్యుత్ భద్రతా సంభతమైన సూచనలు
ప్లాస్టిక్,పనికిరాని బట్టలను మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకుందాం.
ప్లాస్టిక్ వ్యర్ధాలు ఎన్నటికీ కుళ్ళిపోని ఘనరూప పదార్థాలు. ప్లాస్టిక్ ను సులువుగా ఉత్పత్తిచేయగలగడం, ఉపయోగించడం వలన విపరీతంగా వాడుతూ వాతావరణ కాలుష్యానికి కారకులవుతున్నాం.
పైకి వెళ్ళుటకు