హోమ్ / శక్తి వనరులు / ఇంధన సముదాయము
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఇంధన సముదాయము

కొత్త ఎల్పిజి కనెక్షన్ ఎలా పొందాలి
కొత్త ఎల్పిజి కనెక్షన్ గురించి వివరించడం జరిగింధి.
ఎల్పిజి కనెక్షన్లలో పేరు మార్పు & క్రమబద్ధీకరణ విధానము
బిపిఎల్ కుటుంబాలకు కనెక్షన్ విడుదలకు సిఎస్ఆర్ పథకం.
ఎల్పిజి (గ్యాస్) కనెక్షన్ల పోర్టబిలిటీ.
శిలాజ ఇంధనాలు
శిలాజ ఇంధనాల నుండి లభించే శక్తిని, సరైన రీతిలో వినియోగిద్దాం.
సహజ వనరులు తరిగిపోతున్నాయి.
సహజ వనరుల తగ్గుదలపై పెరుగుతున్న జనాభా ప్రభావాన్ని పరిశీలిద్దాం.
విద్యుత్తు వృధాను నివారించడం మన కర్తవ్యం.
విద్యుత్తు ఒక సౌకర్యవంతమైన శక్తివనరు. విద్యుత్తును మనం థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలలో అణుశక్తి కేంద్రాలలో, జల విద్యుత్ కేంద్రాలలో ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నాము. విద్యుత్ తక్కువగా లభ్యమయ్యే శక్తివనరు.
పైకి వెళ్ళుటకు