హోమ్ / శక్తి వనరులు / చర్చా వేధిక - శక్తీ వనరులు / సౌర శక్తి / వ్యవసాయంలో సౌర శక్తి వినియోగం
పంచుకోండి

వ్యవసాయంలో సౌర శక్తి వినియోగం

వ్యవసాయంలో సౌర శక్తి వినియోగం

పోస్ట్ చేయబడింది Vikaspedia తేదీ July 02. 2015

వ్యవసాయంలో సౌర శక్తిని వినియోగించుకొని అధిక లాభాలు పొందటం గురించి ఈ చర్చలో పాల్గొందాం...

Re: వ్యవసాయంలో సౌర శక్తి వినియోగం

పోస్ట్ చేయబడింది Vikaspedia తేదీ July 02. 2015
సోలార్ వాటర్ పంపులు వ్యవసాయం నీటిపారుదల ప్రయోజనం కోసం రైతులకు అందించాలి. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ అందించడానికి ముందుకు రావాలి మరియు సంబంధిత ప్రతి రైతుల సమాచారం సేకరించి, అలాగే సౌర ఉత్పత్తి ప్రయోజనం గురించి వారికి తెలియజేయండి. వాటిని ప్రతి రైతుకు చేరడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది తప్పనిసరిగా చేయాలి.
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
పైకి వెళ్ళుటకు