పంచుకోండి

నీటి వనరులు వేదిక

చిన్ననీటి వనరులపై చిన్నచూపు ప్రదర్శిస్తోంది. దీంతో మండలంలోని చెరువుల్లో, కుంటల్లో పుష్కలంగా నీరు ఉన్నా రైతులకు ప్రయోజనం లేకుండాపోతోంది.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
నీటిని సమర్దవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు? vinod kumar ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు vinod kumar ద్వారా October 01. 2014
పైకి వెళ్ళుటకు