పంచుకోండి

రిక్వెస్ట్

రిక్వెస్ట్

పోస్ట్ చేయబడింది bindu madhavarao తేదీ January 26. 2017

ఫ్రెండ్స్ ఐ వాంట్ ఆ ఫైల్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్

వెన్ ఐ సెర్చ్ ఇన్ వికీ పీడియా ఐ ఫౌండ్ వికాస్ పీడియా ఐస్ బెస్ట్ సైట్.

సో ఫ్రెండ్స్ నాకు గత దశాబ్ద కాలంలో వాతావరణంలో సంభవించిన మార్పులు - కారణాలు- తీసుకోవాల్సిన చర్యలు విషవాలను పిడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో మిత్రులు పంపించగలరు.

ధన్యవాదములు

You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
పైకి వెళ్ళుటకు