పంచుకోండి

పునరుత్పాదక శక్తి వేదిక

పునరుత్పాదక శక్తి

ఈ వేదికలో 3చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
మన దేశంలో సౌర శక్తి వాహనాలు తక్కువ ఉపయోగించడం వెనుక కారణాలు ఏవి Telugu Vikaspedia ద్వారా 2 వెంకటేష్ ద్వారా November 11. 2017
రవాణా కోసం బ్యాటరీ పై పనిచేసే వాహనాలు ఉపయోగించటం పై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా November 30. 2016
దేశం యొక్క శక్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా పునరుత్పాదక శక్తి మీద ఆధారపడా వచ్చా ? Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా October 31. 2016
పైకి వెళ్ళుటకు