పంచుకోండి

విద్యుత్ ను ఆదాచేయటం వేదిక

ఒక యూనిట్ విద్యుత్ ను ఆదా చేస్తే రెండు యూనిట్ల విద్యుత్ ను ఉత్పత్తి చేసినట్లు. ఏసి, ఫ్రిజ్ ల వాడకం సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గిస్తూ ఎక్కువ సామర్ధ్యం గల ఇంధన పొదుపు చేసే LED, CFL, బల్బులు, 5 స్టార్ లేబుల్ పరికరాలు వాడి విద్యుత్ ఆదా చేయొచ్చు.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
విద్యుత్ ను ఏవిధంగా ఆదా చేయొచ్చు vinod kumar ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా September 02. 2014
పైకి వెళ్ళుటకు