పంచుకోండి

విద్యుత్ ను ఏవిధంగా ఆదా చేయొచ్చు

విద్యుత్ ను ఏవిధంగా ఆదా చేయొచ్చు

పోస్ట్ చేయబడింది vinod kumar తేదీ December 07. 2013

Re: విద్యుత్ ను ఏవిధంగా ఆదా చేయొచ్చు

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ September 02. 2014
గీజర్ ఉష్ణోగ్రతలని 60డిగ్రీల నుంచి 50 డిగ్రీలకు మార్చడం వల్ల 18శాతం విద్యుత్ ని ఆదా చేయొచ్చు. వీటికి బదులుగా సోలార్ వాటర్ హీటర్లని ఉపయోగించడం అన్నింటిక్నా మేలైన మార్గం.
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
పైకి వెళ్ళుటకు