హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / వ్యవస్థాపకత
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

వ్యవస్థాపకత

స్టార్టప్ ఇండియా
స్టార్టప్ ఇండియా
స్టార్టప్ మరియు ప్రభుత్వ పథకాలు
భారత ప్రభుత్వం దేశంలో స్టార్టప్ల కోసం అనుకూలమైన వాతావరణం సృష్టించడానికి 'స్టార్టప్ భారత్' కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. వివిధ భారత ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు వివిధ ప్రయోజనాల కోసం కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాయి.
స్టార్టప్ ఇండియా తరుచూ అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు