హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / సంక్షేమ పథకాలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

సంక్షేమ పథకాలు

ఈ విభాగం లో బాలల సంక్షేమ పథకాలు, మహిళల సంక్షేమ పథకాలు, వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ పథకాలు మరియు వివిధ కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర స్థాయి పథకాలు వాటి సంబందించిన సమాచారం లబించును.

కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు
ఈ పేజి లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలు మరియు వాటి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు
ఈ పేజి లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలు మరియు వాటి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
తెలంగాణ బడ్జెట్ 2015-16
ఈ పేజి లో తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ 2015-16 సం.కి గాను వివిధ అంశాల వారీగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
మేక్ ఇన్ ఇండియా
మేక్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశం లో సంస్థలను వారి ఉత్పత్తులను తయారు చేయుటకు ప్రోత్సహించటానికి భారతదేశం ప్రభుత్వం యొక్క నూతన పథకం/చొరవ.
నదుల అనుసంధాన పథకం
దేశంలోని 37 నదులను 30 చోట్ల అనుసంధానించడానికి దీన్ని ఉద్దేశించారు.
ప్రధాన మంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన
ఈ పేజి లో ప్రధాన మంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన పథకం యొక్క వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
మన ఊరు మన ప్రణాళిక
మన ఊరు మన ప్రణాళిక ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖర్ రావు యొక్క రూపకల్పనా పథకం.
తెలంగాణా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు
తెలంగాణా ప్రభుత్వం వృధ్ధులకు, వికలాంగులకు , ఫింఛను కోసం ఆసరా పథకాన్ని ప్రారంభించింది.
ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన
ఈ విభాగంలో ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన పధకం (PMJDY) గురించి వివరించబడింది
ప్రధాని రోజ్‌గార్ యోజన
ఈ పధకంలో పరిశ్రమలు, సేవా సంస్ధలకే కాకుండా, వ్యాపారం చేసుకోవటానికి కూడా ఆర్ధిక సహాయం అందించబడుతుంది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు