పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఋణాలు

మీరు ఋణం కొరకు బ్యాంకుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు, ఆర్ధికంగా మీరు ఎంత శక్తి మంతులో బ్యాంకు వారు చూస్తారు. ఋణం పొందుటకు కావలసిన అర్హత లోని ముఖ్యాంశాలలో ఇవి కొన్ని.

ఋణం

మీరు ఋణం కొరకు బ్యాంకుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు, ఆర్ధికంగా మీరు ఎంత శక్తి మంతులో బ్యాంకు వారు చూస్తారు. ఋణం పొందుటకు కావలసిన అర్హత లోని ముఖ్యాంశాలలో ఇవి కొన్ని: ఋణం తిరిగి చెల్లించే సామర్ధ్యం, వయసు, ఆదాయం, ఆదాయ వనరు, పరపతి సామర్ధ్యం, విద్యార్హత మరియు అవసరమైన అధి కారిక ధృవపత్రాలు , మీ ఋణ దరఖాస్తుతో పాటు దాఖలు చేసినవి.

అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల ఋణాలు

గృహ ఋణం, గృహాన్ని అభివృద్ధి చేయుటకు ఋణం, కారు ఋణం, మోటార్ సైకిళ్ళ ఋణం, విద్యాఋణం, వివాహ ఋణం, వ్యాపార ఋణం, ఏదైనా వస్తువు హామీగా ఋణం, వ్యక్తిగత ఋణం, మరియు NRI ఋణం (విదేశాలలో నివసించే స్వదేశీయుల ఋణం). వడ్డీని రోజు వారీగా, నెలవారిగా, త్రైమాసికంగా లేక వార్షికంగా ఆధారం చేసుకుని లెక్కిస్తారు. ఈ కాల పరిమితుల చివరకు మిగిలిన అసలు ఋణం సొమ్ము ఆధారంగా వడ్డీరేటు ను లెక్కిస్తారు.

ఋణాలను రెండు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు 1. హామీ ఉన్న వాటికి ఋణం 2. హామీ లేకుండా ఋణం ఇంకా ఈ ఋణాలు నిర్ణయించిన రేటు పై ఋణం మరియు వడ్డీరేటు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోయే విధమైన ఋణంగా వర్గీకరించవచ్చు. హామీ ఉన్న వాటిపై ఋణం విషయంలో మీరు మీ యింటిని గాని, లేక వేరే రకమైన విలువైన వాటిని తనఖా పెట్టి ఋణం తీసుకోవచ్చు. హామీ లేకుండా ఋణం విషయంలో అటువంటి నిబంధనలు ఏమీ లేవు. హామీ లేని ఋణాలు తక్కువ కాల పరిమితికి సంబంధించిన ఋణాలు - అవే హామీ ఉన్న ఋణాలు ఎక్కువ కాల పరిమితికి సంబంధించినవి. హామీ లేని ఋణం విభాగంలో యిచ్చే ఋణ ధనం పరిమితమైనది. కాని హామీ ఉన్న ఋణం విభాగంలో యిచ్చే ఋణ ధనం చాల అధికంగా ఉండి, మీ గృహం యొక్క విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది. బ్యాంకు అంగీకరించే సెక్యూరిటీలు లేక వేరే విధమైన విలువైన ఆస్తులపై మీరు ఋణాలను పొందవచ్చు.

వడ్డీరేటు

ఋణ ఒప్పందం పై ఆధారపడి వడ్డీరేటు ఉంటుంది. వడ్డీరేటు స్దిరమైనదిగానూ లేక మారుతూ ఉండే (అస్ధిరమైన) విధంగానూ ఉండి, మీరు ఋణం తీసుకునే సమయంలో ఏది ఎంచుకుంటే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

సామాన్యవడ్డీ: ఈ వడ్డీ కేవలం అసలు ఋణం సొమ్ము పైనే లెక్కిస్తారు. లేక చెల్లించని అసలు సొమ్ము యొక్క భాగం పైనే లెక్కిస్తారు

చక్ర వడ్డీ: ఇది కూడ సామాన్యవడ్డీ వంటిదే కాని, కాలంతో పాటు తేడా ఎక్కువై పోతుంది. ఈ తేడా ఎందుకంటే కట్టని వడ్డీ కూడ అసలు సొమ్ములో కలసిపోతుంది కాబట్టి. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే, ఋణ గ్రహీత, తన పాత వడ్డీ పై కూడ వడ్డీ చెల్లించవలసి ఉంటుంది. అసలు సొమ్ము లో ఏ మాత్రం చెల్లించకుండా లేక వడ్డీని చెల్లించి ఉన్నట్లైతే, ఋణాన్ని ఈ సూత్రాల ద్వారా గణిస్తారు.

స్ధిరమైన వడ్డీరేటుతో ఋణాలు - ఒకసారి ఒప్పందం జరిగినప్పుడు, ఋణ కాలం మొత్తం కూడ అదే వడ్డీరేటు ఉంటుంది.

అస్ధిరమైన లేక మారుతూ ఉండే వడ్డీరేటు పై ఋణాలు - కొన్ని ఋణాలు, అస్ధిరమైన వడ్డీరేట్లపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇటువంటి సందర్భాలలో, చెల్లించే వడ్డీరేటు, మార్కెట్టు వడ్డీరేటును అనుసరించి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు బ్యాంకు యొక్క ప్రధానమైన ఋణరేటు రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా, అధికారికంగా వడ్డీ రేటును మార్చినప్పుడు, ఆ ప్రభావం మీ ఋణం యొక్క వడ్డీరేటు పై కూడ ఉంటుంది.

ఋణ గ్రహీతకు కొన్ని బ్యాంకులు, వివిధ అంచనాలతో అంతర్గత విలువ ను నిర్ణయిస్తాయి. ఆ విలువ స్ధాయి ఒక్కొక్క ఋణ గ్రహీతకు, బ్యాంకు నియమ నిబంధనలనుసరించి, ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అధిక ధన పరపతి విలువ ఉంటే అధిక మొత్తంలో ఋణాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

సమాంతర పూచీకత్తు

ఋణ ఒప్పందాలలో సమాంతర పూచీకత్తు అంటే, ఋణ గ్రహీత ఒక ప్రత్యేకమైన ఆస్తిని ఋణ దాతకు తనఖా పెట్టడం వలన అతడి ఋణ చెల్లింపుకు హామీ ఉంటుంది. ఋణ గ్రహీత తన బాకీ చెల్లించని పరిస్ధితులలో ఋణ దాతకు ఈ హామీ రక్షణగా ఉంటుంది. అంటే ఋణ ఒప్పందం ప్రకారం, ఏ ఋణ గ్రహీత అయినా అసలు సొమ్ము మరియు వడ్డీ చెల్లించలేని పక్షంలో ఇది వర్తిస్తుంది. ఋణ గ్రహీత ఒక బాకీని తీర్చలేనప్పుడు (దివాలా తీయుట వలన గాని) లేక ఏదైనా సంఘటన వలన గాని) తాను సమాంతర పూచీకత్తు పై తనఖా పెట్టిన ఆస్తిని ఋణ దాతకు యిచ్చి వేస్తారు. అప్పుడు ఋణదాత ఆ ఆస్తికి యజమాని అవుతారు. ఉదాహరణకు, ఒక తనఖా ఋణం లావాదేవీతో ఋణంతో కొన్న స్ధిరాస్తి సమాంతర పూచీకత్తు అవుతుంది. కొనుగోలు దారుడు, తనఖా పై తీసుకున్న ఋణం ఒప్పందం ప్రకారం తీర్చలేనప్పుడు, ఆ స్ధిరాస్ధి బ్యాంకు యాజమాన్యం కు బదిలీ అయిపోతుంది. బ్యాంకు ఒక చట్ట ప్రక్రియ - ఋణ గ్రహీత కోల్పోయిన తనఖా విడిపించుకునే హక్కు - ద్వారా స్ధిరాస్ధిని ఋణ గ్రహీత నుండి తనఖా ఋణ ఒప్పందం ప్రకారం తాను పొందుతుంది.

సమానమైన నెల వాయిదాల గురించి

ఇ.ఎమ్. ఐ (EMI) అంటే సమానమైన నెల వాయిదాలు అని అర్ధం. మీరు, ఒక ఋణం తీసుకున్నప్పుడు, ఆ సొమ్మును ప్రతీనెలా తీర్చే క్రమంలో, ఋణ కాల వ్యవధికి చివరకు, అన్ని బాకీలు తీరే విధంగా గణించి నిర్ణయిస్తారు. ఈ నెల వాయిదా చెల్లింపులో అసలు సొమ్ము మరియు వడ్డీ కలుపుకుని ఉంటుంది. దీనినే ఇ.ఎమ్. ఐ (EMI) అంటారు.

ఋణ చెల్లింపు విధానం, సాధారణంగా పోస్ట్ - డేటెడ్ చెక్కులు (ముందుగానే తర్వాతి తారీఖులపై యిచ్చే చెక్కులు) లేక ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరెన్స్ సిస్టమ్ (ఎలక్ట్రానిక్స్ సహాయంతో తీర్చే వ్యవస్ధ), మీ ఖాతాకు అనుసంధానింపబడి ఉన్నదానితో కాని జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ చెల్లింపు వ్యవస్ధలో అంగీకరించబడిన, ఒక నిర్ణీత తేదికి, మీ బ్యాంకు ఖాతా నుండి దానంతటదే తగ్గించబడి ఋణ చెల్లింపు జరిగిపోతుంది. భారతదేశపు మార్కెట్ లో, 6 నెలల కాల వ్యవధి నుండి 25 సంవత్సరాల దాకా ఋణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఖచ్చితమైన కాలపరిమితి, మీరు ఎంచుకున్న ఋణ ప్రణాళిక పై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా, ఇది బ్యాంకుకు, బ్యాంకుకు మారుతూ ఉంటుంది.

ఋణాలలో రకాలు

  • వ్యక్తిగత ఋణం
  • విద్యా ఋణం
  • కారు ఋణం
  • వ్యవసాయ ఋణం
  • చిల్లరవ్యాపారానికి ఋణం
  • గృహ ఋణం

వ్యక్తిగత ఋణం

వ్యక్తిగత ఋణం, ఒక పూచీకత్తు లేని ఋణం. అప్పు తీసుకొనడానికి ఎటువంటి పూచీకత్తు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. బ్యాంకులు, మీ నెలసరి ఆదాయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని, ఈ ఋణాలను మంజూరు చేస్తాయి. కుదువ పెట్టడానికి లేనప్పుడు, ఇదే అత్యంత త్వరితంగా ఋణం పొందే మార్గం. వ్యక్తిగత ఋణాలలో ఋణ ధనాన్ని ఎటువంటి పనికైనా (చట్టబద్ధమైనవి మరియు నీతి మంతమైనవి) వాడుకునే స్వేచ్ఛ మీకు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఇంటిని బాగు చేసుకొనడానికి, పెళ్ళి ఖర్చులకు, సెలవులు గడపడానికి, కొనుగోళ్ళకు, ఉన్నత విద్యకు మొదలైన వాటికి ఉపయోగించవచ్చు. వ్యక్తిగత ఋణానికై మీరు ఆన్ లైన్ లో మీ వివరాలు తెలుపుతూ దరఖాస్తు చేసుకొనవచ్చు. బ్యాంకుల ప్రతినిధులు మీ వద్దకు వచ్చి, వివిధ రకాల పధకాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తారు. మీ కు ఇష్టమైతే, మీరు వ్యక్తిగతంగా బ్యాంకుకు వెళ్ళవచ్చు. ఒక బ్యాంకు కంటె ఎక్కువ బ్యాంకులను, వడ్డీ రేటు మరియు ఋణ ధనం గురించి వాకబు చెయ్యండి. బ్యాంకులు మీ నెలసరి ఆదాయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వ్యక్తిగత ఋణాలను ఇవ్వచూపుతాయి. ఖచ్చితమైన ఋణధనం, మీయొక్క అర్హత పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ అర్హతకు సంబంధించి, ఎన్నో విషయాలు లెక్కలోనికి తీసుకొనబడతాయి. ఉదాహరణకు మీ పరపతి విలువ, ఉద్యోగ భద్రత, ఇల్లు గల ప్రదేశం మరియు సమయానికి మీ ఋణ ధనాన్ని చెల్లించగలిగే సామర్ధ్యం.

ఋణ గ్రహీతల నుండి, బ్యాంకులు రెండు రకాల రుసుములను వసూలు చేస్తాయి. మీ ఋణ దరఖాస్తు పరిశీలించే సమయంలో తీసుకునే పరిశీలనా ప్రక్రియ రుసుము, మీ ఋణ ఖాతాను మీరు ముందుగానే మూసివేయ దల్చుకున్నప్పుడు తీసుకునే ముందస్తు చెల్లింపు చేసే రుసుము. ఈ రెండు రకాల రుసుములు, 2 – 3 శాతం తేడాలో ఉంటాయి.

బ్యాంకుతో సంప్రదించడం వలన ఈ రుసుములను తగ్గించవచ్చు. వ్యక్తిగత ఋణాలపై వడ్డీరేట్లు బ్యాంకు నుండి బ్యాంకుకు మారవచ్చు. మరియు, మార్కెట్టు పరిస్ధితులు ఉన్న స్ధితిని బట్టి కూడ ఈ వడ్డీరేటు ఉంటుంది. సామాన్యంగా, ఇది 12 – 24 శాతం మధ్యలో ఉంటుంది.

కొన్ని బ్యాంకులు, 72 గంటలలోనే వ్యక్తిగత ఋణాలను మంజూరు చేస్తామని ప్రకటిస్తాయి. కాని, మీరు, మీకు కావలసిన అధికారిక ధృవపత్రాలన్నింటిని సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం వలన, పత్రాల పరిశీలన లో ఆలస్యం జరగదు. మీరు , మీ భార్య/ భర్తతో కలిసి ఉమ్మడిగా దరఖాస్తు చేసుకొనవచ్చు. దీని వలన మీ ఋణ యోగ్యత పెరుగుతుంది. ఎందుకంటె మీ భార్య/ భర్త ఆదాయం కూడ మీ ఆదాయంతో కలపడం వలన, మీ ఋణ ధనాన్ని లెక్కించడానికి యిది సహాయపడుతుంది.

సాధారణంగా, బ్యాంకులు కనిష్ట వ్యక్రిగత ఋణ ధనాన్ని 50000రూపాయలుగా మంజూరు చేస్తాయి. మీ అర్హతను బట్టి, ఆదాయం మరియు చెల్లింపు సామర్ధ్యం పై ఆధారపడి, గరిష్ట ఋణ ధనం 15,00000/- లక్షల రూపాయల వరకు పెంచవచ్చు. మీరు మీ భార్య/ భర్త ఆదాయాన్ని కూడ కలిపి చూపడం వలన, మీ ఋణ యోగ్యతను పెంచుకొనవచ్చు.

వ్యక్తిగత ఋణాలను 12 నుండి 60 మాసాల వరకు మీరు ఉపయోగించుకొనవచ్చు. ఋణదాతలు, చెల్లింపును రెండు విధాలుగా అంగీకరిస్తారు. పోస్ట్ పేటేడ్ చెక్కులు (నిర్ణీత కాలానికి ముందుగానే యిచ్చే చెక్కులు) లేక, మీ వ్యక్తిగత ఖాతా నుండి బాకీ తీర్చమని కచ్చితమైన ఆదేశాలను బ్యాంకుకు ఇవ్వడం ద్వారా జరిగే చెల్లింపు. మీరు ఋణం తీసుకునే బ్యాంకులోనే మీకు వ్యక్తిగత ఖాతా ఉండడం మంచిది. వడ్డీరేట్లలో మినహాయింపులు, బ్యాంకింగ్ ప్రక్రియలో ప్రాముఖ్యత, సులభమైన ధృవపత్రాల పరిశీలన మొదలైన ప్రయోజనాలు, అదే బ్యాంకు ఖాతా దారునిగా మీకు లభిస్తాయి.

కొన్ని బ్యాంకులు బంధుత్వ రాయితీలను యిస్తాయి. మీరు, ఒక వేళ ఆ బ్యాంకుకు ముందే ఋణ గ్రహీత గాని, లేక వారి ఖాతాదారునికి ఋణ గ్రహీత అయినట్లైతే, మీకు రాయితీలు అంటే వడ్డీరేట్లలో తగ్గింపులు, బ్యాంకింగ్ ప్రక్రియ రుసుములో మినహాయింపు లేక వేరే విధమైన లాభాలు లేక సదుపాయాల ద్వారా లభించే అర్హత ఉంటుంది. ఈ సదుపాయాలు సమయా సమయానికి, బ్యాంకు నిర్ణయిస్తుంది.

ఆధారము: పోర్టల్ విషయ రచన సభ్యులు

3.14655172414
apparao May 02, 2016 03:27 PM

బ్యాంక్ లొ నగాలపై ఋణం గురించి తెలుపంద్ది

harish polisetti Oct 02, 2015 03:11 AM

taxis and travels పెట్టడానికి బ్యాంక్ లో లోన్ కి ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి దీనికి అర్హతలు ,నియమనిబందనలు తెలపండి.

మీ సూచనను పోస్ట్ చేయండి

(ఈ పేజీ లో ఉన్న కంటెంట్ పై ఏమైన వ్యాఖ్యలు / సలహాలు ఉంటే, ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి)

Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు