పంచుకోండి

పొదుపు వల్ల లాభాలు వేదిక

చిన్న మొత్తాలలో పొదుపు చేస్తే రాబోయే రోజులలో ఆ డబ్బు మన అవసరాలకు పనికి వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి పొదుపు చేసే అలవాటు ఉండాలి దాని వల్ల కుటుంబ ఆదాయం పెరుగుతుంది అంతే కాకుండా దేశం యొక్క తలసరి ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
డబ్బును పొదుపు చేసే మార్గాలు ఏవి? అవి పాటించాలంటే ఏమి చేయాలి? Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Vikaspedia ద్వారా May 02. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు