హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / చర్చా వేదిక - సామాజిక సంక్షేమం / కేంద్ర బడ్జెట్లో గ్రామీణాభివృద్ధికి కేటాయింపులు
పంచుకోండి

కేంద్ర బడ్జెట్లో గ్రామీణాభివృద్ధికి కేటాయింపులు వేదిక

కేంద్ర బడ్జెట్లో గ్రామీణాభివృద్ధికి కేటాయింపులు

ఈ వేదికలో 4చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ లావాదేవీలు ను ఎలా ప్రోత్సహించవచ్చు Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా January 31. 2017
వికలాం గులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచే ఉత్తమ మార్గం ఏమిటి Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా January 31. 2017
ఉద్యోగాలు పొందడానికి వికలాంగులకు పథకాలు ఎలా సహాయపడతాయి? Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా November 30. 2016
కేంద్ర బడ్జెట్లో గ్రామీణాభివృద్ధికి కేటాయింపులు Telugu Vikaspedia ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Telugu Vikaspedia ద్వారా October 31. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు